Revitalizace, rekonstrukce budov

Oprava a zateplení střech

Rekonstrukce střech

V oblasti rekonstrukcí střech panelových domů se nejčastěji jedná o rekonstrukci rovných, nebo jen mírně vyspádovaných, střešních konstrukcí. Nicméně stejně, jako jiných typech staveb (průmyslové nebo účelové, či výrobní objekty, objekty občanské zástavby = rodinné domy nebo budovy občanské vybavenosti) je na místě pravdivost tvrzení, že jakákoliv jiná oprava, nebo stavebně technické opatření ke zvýšení hodnoty a kvality bydlení je zbytečné nebo neúčinné, pokud do objektu a jeho konstrukcí zatéká. Jiným slovy – kvalitní střešní plášť a detailně vyřešené hydroizolační vlastnosti střešního pláště a všech jeho dílčích detailů  je základem celkové kvality rekonstrukce panelového domu. Kvalitní hydroizolace střechy je z hlediska fatálnosti důsledků chyb a rizikovosti dopadů pochybení, při nedodržování technologických postupů, velmi odpovědnou a na kvalitní provedení náročnou činností, čehož jsme si velice dobře vědomi. Nenabízíme rychlé provizorní provádění místních vysprávek či nejlevnějších „rádoby řešení“, ale jednáním a případnou finanční výpomocí, či nalezením vhodného režimu splácení, přistupujeme k realizaci pouze kvalitními materiály, vyzkoušenými postupy, odborně proškolenými a znalými pracovníky, v ucelených systémových kompozicích skladeb střešních plášťů, a to jak zateplených, tak nezateplených, jak jednoplášťových, tak i dvouplášťových, jak provětrávaných, tak i neprovětrávaných.

Při realizaci hydroizolací plochých střech klademe důraz nejen na hydroizolační vlastnosti, ale také na tepelnou ochranu, odolnost vůči povětrnostním podmínkám, odolnost vůči UV záření, protipožární vlastnosti použitého materiálu skladby izolace, stárnutí materiálu, tlakovou či pochůzí povrchovou odolnost a další.

Samozřejmostí je dodávka a instalace veškerých doplňkových prvků a příslušenství, jako klempířských prvků, zdravotechnických komponentů pro odvod srážkových vod, pro vyrovnávání tlakových poměrů kanalizačních svodů, systémové prostupy a konzoly (hromosvody, STA, stožáry, odvětrání, VZT a podobně).

Zásadně realizujeme hydroizolace střech panelových domů jako komplex fůze veškerých rozhodných řemesel, tedy nejen pokrývačů nebo izolatérů, ale dále například také klempířů, truhlářů a stolařů, zedníků, elektrikářů, zámečníků a dalších.

Pro více podrobných a odborných informací, stejně tak, jako pro zjištění nebo ověření nezávazné ceny (zdarma), odvozené od sjednaného charakteru a rozsahu prací, nás kontaktujte buďto prostřednictvím „kontaktního formuláře“ nebo formou telefonátu některé osobě z našeho týmu  … viz „kontakty“.

Oprava a zateplení střech

GPS

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Navrátilova 668/12
Ostrava – Svinov, 721 00

IČ: 27810984
DIČ: CZ27810984

+420 596 630 651

Obchodní oddělení
Person

Jaromír Škrobánek
+420 733 609 214

Profi Produkt
Image