Půjčovna lešení

Montáž a demontáž lešení
Montáž a demontáž lešení

Lešení, pro vlastní realizace staveb STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ ŠURÍK s.r.o. i v rámci zápůjčky a pronájmu, je vždy a bez výjimky, stavěno (montováno) a rozebíráno (demontováno) výhradně zaměstnanci a osobami zdravými, znalými, pravidelně školenými a fyzicky schopnými. Všechny, na montáži či demontáži se podílející osoby jsou povinně držiteli lešenářských průkazů, kladných zdravotních prohlídek a potvrzení o proškolení BOZP, s důslednou kontrolou jejich platnosti a účinnosti pro danou činnost v daném období.

Stejně tak je tomu v oblasti bezpečnosti práce (montáže a demontáže lešení) i u námi nabízených a zajišťovaných montáží a demontáží lešení komerčním klientům, jelikož jsme si vědomi, že na jejich celkové bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích je velmi vysoký podíl námi realizovaných činností = bezpečně provedená, oprávněnými osobami provedená, kvalitně a rychle provedená montáž a demontáž lešení, při eliminaci veškerých rizik BOZP, které mohou při této činnosti vznikat a vznikají.

Pro více podrobných a odborných informací, stejně tak, jako pro zjištění nebo ověření nezávazné ceny (zdarma), odvozené od sjednaného charakteru a rozsahu prací, nás kontaktujte buďto prostřednictvím „kontaktního formuláře“ nebo formou telefonátu některé osobě z našeho týmu  … viz „kontakty“.