Pomoc, sleva, zdarma
Příprava záměru
Příprava záměru

Pokud klient dovolí nebo projeví zájem,

nezištně a bez příslibu konečného zadání realizace díla naší společnosti, pomůžeme zdarma ve složitém procesu přípravy realizace záměru stavebního díla. Tedy byli jsme, jsme a budeme - odborným průvodcem odpovědných a oprávněných osob z řad výborů společenství vlastníků jednotek, z řad předsedů samospráv, z řad výkonných a rozhodovacích orgánů družstev a samozřejmě také průvodcem osobám soukromým (ať fyzickým nebo právnickým) v celkovém procesu od prvotního impulsu, nápadu, myšlenky, přes složitá úskalí legislativy, projektů, posudků, výběru realizační firmy, realizace a dozorování díla a podobně. Tuto pomoc nejen nabízíme – ale i realizujeme zdarma.

Mnoha předsedům výborů a mnoha výborům jsme byli a rutinně jsme nápomocni v mnohdy nelehkých jednáních a schůzích a shromážděních, a to přímou osobní účastí na těchto jednáních. Praxe nám potvrzuje, že podrobné vysvětlení a osvěta členské základny na těchto jednáních je našim prostřednictvím důkladnější, detailnější a v souvislostech více provázaná mezi jednotlivými úkony a kroky spojenými například s celkovou revitalizací domu. Účast našich odborných zaměstnanců, orientovaných ve všech fázích přípravy a realizace záměru je velmi pozitivně hodnocena členskou základnou jakéhokoliv uskupení a přítomnými členy  jednajícího subjektu.

Plně respektujeme skutečnost, že každý je odborníkem ve svém oboru a za svou odbornost v oblasti našeho stavebního působení a energeticky úsporného stavitelství klientům ručíme. Jednak za svou odbornost ručíme odborností vlastních zaměstnanců a ve vzájemné kombinaci s praxí také více než desetiletou zkušeností praktických realizací.

??? Máte zájem o nezávaznou konzultaci a o alespoň základní nasměrování a nastínění základních kroků a postupů při přípravě realizace záměru stavebního díla na Vašem, nebo Vámi spravovaném stavebním objektu?

??? Máte zájem o pomoc při prosazení a odargumentování Vašeho stavebního záměru před členskou základnou?

Pokud anokontaktujte nás buďto prostřednictvím „kontaktního formuláře“ nebo formou telefonátu některé osobě z našeho týmu … viz „kontakty“.

Revitalizace bytových domů