Zámečnická výroba

Zábradlí na balkon

Balkónová zábradlí

Úvodem: „Základní funkcí zábradlí je zajistit ochranu osob proti neúmyslnému pádu z volného okraje balkonu či lodžie. Zábradlí musí odolávat vodorovnému i svislému zatížení statického charakteru (opření o zábradlí) a zatížení rázem (výplň zábradlí - odolnost proti průrazu – ČSN 74 3305)“.

Hlavní požadavky na zábradlí balkónů a lodžií, francouzských oken a podobně, povinně vyžadované a Stavební společností Šurík s.r.o. vždy respektované a realizované:

 • Pevnost, odolnost a tím bezpečnost nosného rámu a příčkového horizontálního i vertikálního členění základní konstrukce zábradlí.
 • Pevnost, odolnost a tím bezpečnost ukotvení nosných prvků zábradlí do přilehlých stavebních konstrukcí.
 • Dodržení předepisujících i doporučujících norem a dalších předpisů pro stanovené bezpečné užívání balkónových těles a prostoru lodžíí, zejména v bezpečnostně přípustných výškách horních opěrných ploch madel nebo jiných obdobně rozměrově vymezujících prvků konstrukce zábradlí, při respektování minimálních odstupových vzdáleností od stěn a podlah balkónů a lodžií a respektování předepsaných maximální rozměrů případných otvorů ve výplních.
 • Pevnost, odolnost a tím bezpečnost výplní balkónových zábradlí podložena certifikací každého daného materiálu, použitého jako výplňový prvek balkónového zábradlí.
 • Minimalizace nutnosti následné péče a údržby.
 • Použitelnost a kompatibilita s dalšími stavebními prvky (například zasklení balkónů nebo lodžií).
 • Progrese v použitých konstrukčních kompozitech s důrazem na modernost a estetičnost provedení.
 • Klientsky dostupná cenová úroveň.

Výběr (částečný a pouze základní) z nabídky možností skladby zábradlí při zadání výroby a montáže STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI ŠURÍK s.r.o.

Konstrukční materiál nosných prvků – rámů

 • Ocel
 • Hliník
 • Nerezová ocel (výjimečně díky cenové náročnosti)

Povrchová úprava nosných prvků

 • Antikorozní nátěr
 • Pohledový nátěr
 • Lakování
 • Galvanické a žárové zinkování
 • Komaxitové lakování
 • Ponechání přírodního surového povrchu (hliník)
 • Eloxování

Výplně

 • Bezpečnostní sklo CONNEX
 • MAX EXTERIOR desky
 • ALBOND desky
 • CETRIS desky
 • Makrolon, polykarbonát (omezeně – z důvodu požární bezpečnosti)
 • Drátosklo (výjimečně a omezeně)
 • Svislé kovové příčle a žebrování
 • Vodorovné kovové příčle a žebrování
 • Výplně z dřevěných dílů s kvalitní povrchovou úpravou a odolností povětrnostním vlivům
 • Výplně na bázi dřevěných dílu z plastových a elastomerových kompozitů (EVERWOOD)
 • a další

Pro více podrobných a odborných informací, stejně tak, jako pro zjištění nebo ověření nezávazné ceny (zdarma), odvozené od sjednaného charakteru a rozsahu prací, nás kontaktujte buďto prostřednictvím „kontaktního formuláře“ nebo formou telefonátu některé osobě z našeho týmu  … viz „kontakty“.

Zábradlí na balkon