Ostatní

Hydroizolace

Hydroizolace

Bytovým domem není jen to, co je viditelné nad zemí. A pro celkové dosažení vyšší bonity domu nebo pro dosažení větší užitné hodnoty bydlení, je nezbytně nutné, aby stejná pozornost byla věnována i spodním konstrukčním, nejčastěji nosným prvkům budovy, umístěným pod zemí nebo alespoň v úrovni pod pochůzí rovinou terénu. Nejčastější příčinou eroze staticky namáhaných konstrukčních prvků suterénů nebo podzemních podlaží je průsak, nebo až průnik vlhkosti či vody. Mimo statické poškozování nosných konstrukcí je nutné eliminovat i jiné, například hygienické a zdravotní rizika dopadů průniku a průsaku vlhkosti, konkrétně vznik a šíření plísní a hub. 

Pokud není špatný stav hydroizolačních vrstev řešen ihned po zjištění závad, nebo pokud není tento nežádoucí stav vůbec a dlouhodobě řešen, je následné odstranění všech dopadů a vlivů špatných hydroizolačních vrstev mnohem komplikovanější a především nákladnější.

V této oblasti stavebně technické prevence a údržby bytových i jiných objektů Vám Stavební společnost Šurík s.r.o. nabízí:

  • Hydroizolační práce a činnosti z venkovní strany základových pásů či základů domů nebo z venkovní strany sklepních místností - v souběhu s výkopovými pracemi a sanací z venkovní strany základové úrovně budovy.
  • Hydroizolační práce a činnosti z vnitřní strany sklepních místností jako chemické a tlakové injektáže.
  • Deratizaci a desinfekci sklepních prostor.
  • Odvlhčování kondenzační metodou
  • Vysoušení
  • Malby a nátěry

Pro více podrobných a odborných informací, stejně tak, jako pro zjištění nebo ověření nezávazné ceny (zdarma), odvozené od sjednaného charakteru a rozsahu prací, nás kontaktujte buďto prostřednictvím „kontaktního formuláře“ nebo formou telefonátu některé osobě z našeho týmu  … viz „kontakty“.

Hydroizolace

GPS

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Navrátilova 668/12
Ostrava – Svinov, 721 00

IČ: 27810984
DIČ: CZ27810984

+420 596 630 651

Obchodní oddělení
Person

Jaromír Škrobánek
+420 733 609 214

Profi Produkt
Image