Půjčovna lešení

Doprava lešení
Doprava lešení

V rámci naší nabídky „půjčení lešení“ je vždy standardně zahrnuta i doprava komponentů pro celkovou výstavbu lešení a následně také pro zpětný odvoz lešeňových prvků z místa realizace stavebního díla. Do dopravy komponentů lešení spadá také vnitrostaveništní přeprava a manipulace při přesunech lešeňových oddílů nebo sloupů, při postupném realizování prací například na bloku souvisejících a navazujících budov.

Doprava je vždy přizpůsobena situaci místního prostředí okolí každé jednotlivé individuální stavby. Maximální efektivnost kombinace objemového a hmotnostního množství navážených komponentů s klientsky příznivou cenou je vždy prioritně dána dopravními možnostmi nákladní techniky se systémem kontejnerové navážky i vyvážky.

Zajistíme vždy soulad s obecně závaznými předpisy a vyhláškami obcí v oblasti povolení vjezdu na veřejná prostranství a průjezdu přes pozemky ve vlastnictví třetích osob. Pozemky dotčené dopravou lešení a výstavbou lešení vždy po ukončení realizace díla či demontáži lešení uvádíme do původního stavu, případně do stavu o vyšší kvalitě a bonitě, nežli před zahájením návozu a výstavby.

Nejvýhodněší poměr užitné hodnoty dopravy a ceny  je u našich kontejnerových vozidel (vždy s kombinací základního druhu vozidla a jeho výbavy s hydraulickou rukou pro manipulaci s břemeny):

  • DAF LF 260 FA HÁKOVÉ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ             17 t
  • DAF FA LF45             NOSIČ KONTEJNERŮ                          12 t
  • DAF FA LF45             NOSIČ KONTEJNERŮ                          12 t
  • MAN TGL NOSIČ KONTEJNERŮ                          12 t
  • AVIA D 120               VALNÍK                                               12 t
  • AVIA D 100               NOSIČ KONTEJNERŮ CTS 5038          10 t

Ale při realizaci zakázek o specifických dopravně přepravních podmínkách (úzké vjezdy, omezení spojená s vyjádřeními správců ploch a veřejné zeleně, průjezdní profily a podobně) se rovněž snažíme o zvýhodnění ceny dopravného při souběhu se zakázkou spočívající ve výstavbě, zapůjčení a demontáži lešení. V těchto případech využíváme dalšího vlastního vozového parku vozidel s nižší nosností, ale větší průjezdní operativou a jízdní disponibilitou.

Pro více podrobných a odborných informací, stejně tak, jako pro zjištění nebo ověření nezávazné ceny (zdarma), odvozené od sjednaného charakteru a rozsahu prací, nás kontaktujte buďto prostřednictvím „kontaktního formuláře“ nebo formou telefonátu některé osobě z našeho týmu  … viz „kontakty“.