Pomoc, sleva, zdarma

Zpracování projektové dokumentace

Zpracování projektové dokumentace

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. je z hlavní a rozhodné části realizační stavební společností.

Skutečnost naší mnohaleté praxe je provázána s důrazným upozorněním a doporučením klientům, aby k realizační části stavebního díla přistupovali až na základě důkladného a podrobného průzkumu a přesného nadefinování parametrů stavebního díla = celkového záměru.

Cestou k takovému přesnému stanovení parametrů díla je zpracování projektové dokumentace, které nejen v grafické části (klasické pojetí PD), ale také v části textové a popisné (technická, prováděcí zpráva) a ve speciálních oddílech detailů (výplně otvorů, zámečnické výrobky, klempířské výrobky, podrobné detaily řešení apod.), určuje, vymezuje a předepisuje „co“, „jak“, jakým materiálem, v jakých krocích a postupech, v jakých souvislostech, v jakých výměrách či jednotkových množstvích, bude, či má být v průběhu realizace dodáno, provedeno nebo zajištěno.

V praxi jsme se setkali s projektovými dokumentacemi velmi nízké kvality, ale za velmi vysokou cenu, uhrazenou z prostředků stavebníka = investora, ale také s velmi kvalitně, rozsáhle a podrobně zpracovanými projektovými dokumentacemi, u kterých poměr kvality a ceny hovořil jasnou řečí ve prospěch stavebníka = investora.

Ani my, jako dlouhodobý erudovaný dodavatel a realizátor stavebních prací se v průběhu stavby neobejdeme bez spolupráce s autory projektových dokumentací, s jednotlivými hlavními projektanty či projekčními společnostmi. A právě z této spolupráce je odvozen náš názor na nutnost kvalitní volby odpovědného projektanta. Proto klientům s naprosto čistým svědomím a zcela upřímně, nabízíme zdarma zajištění či zprostředkování vypracování projektové dokumentace u odpovědných a odborných projektantů, při zachování cenové dostupnosti pro klienty, kdy investice do projektové dokumentace je velkou úsporou z celkového pohledu na nákladovost díla, jelikož kvalitní projektovou dokumentací je odstraněna spousta víceprací, dodatečných „ad-post“ nutností operativního řešení problémů, prolongací v čase realizace díla při hledání řešení „nově“ zjištěných problémů či nedostatků projektů a podobně.

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že téměř žádný z dotačních statutů nepřipouští realizaci díla bez projektové dokumentace. A zde opět doporučujeme zvážit poměry hodnoty nákladů na projektovou dokumentaci a následného mnohanásobného obdržení dotačních prostředků = financí.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK S.R.O. sama projekční činnost neprovádí, ale v případě Vašeho zájmu Vám nabídne seznam vhodných a doporučených projektantů či projekčních kanceláří, za jejichž kvalitou práce při příznivosti ceny … si stojíme.

Pro více podrobných a odborných informací, stejně tak, jako pro zjištění nebo ověření nezávazné ceny (zdarma), odvozené od sjednaného charakteru a rozsahu prací, nás kontaktujte buďto prostřednictvím „kontaktního formuláře“ nebo formou telefonátu některé osobě z našeho týmu  … viz „kontakty“.

Zpracování projektové dokumentace

GPS

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Navrátilova 668/12
Ostrava – Svinov, 721 00

IČ: 27810984
DIČ: CZ27810984

+420 596 630 651

Obchodní oddělení
Person

Jaromír Škrobánek
+420 733 609 214

Profi Produkt
Image