Pomoc, sleva, zdarma

Audity a znalecké posudky

Audity a znalecké posudky

Klientem STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI ŠURÍK S.R.O. nejste pouze v oblasti realizační fáze díla. Našim klientem jste i v oblasti a období přípravy záměru, tedy v čase posuzování parametrů stávající stavby či budovy při porovnání (posouzení) parametrů stavby či budovy pro provedení realizace záměru.

Znalecko-výpočtové POSOUZENÍ stavů „po“ a „před“ realizací je zapotřebí nejen pro získání přehledu klienta samotného, ale také, a mnohdy zejména, pro deklaratorní prokázání zlepšení, zkvalitnění, pozitivního posunu vlastností stavby či budovy, které se stavba dotýká.

Stát neposkytuje dotační prostředky zdarma a komukoliv. Stát má zájem, aby se realizovanými pracemi a stavbami docílilo z celospolečenského zájmu požadovaného stupně progrese. Typicky například v oblasti energeticko-úsporných opatření. Tento pozitivní posun parametrů budovy ve vybrané oblasti ukazatelů nelze akceptovat například jen na základě ústního tvrzení. Tento pozitivní posun je nutno PROKÁZAT.

Prokázat = posoudit = podrobit auditu = písemně podchytit odborné znalecké stanovení rozhodných ukazatelů.

Po praktické stránce nabízíme zajištění:

 • Lokalizaci tepelných mostů v obvodových konstrukcích budov formou termovizního měření jako jednoho z podkladů pro posouzení budovy před realizací prací a záměru a rovněž následně po dokončení stavebních úprav pro prokázání kvalitativního zlepšení měřených parametrů obvodového pláště budovy.
 • Sondy pro odkrytí konstrukcí a skladeb, pohledově zakrytých jinými vrchními konstrukcemi či materiály.
 • „Odtrhové“ zkoušky na zjištění a ověření únosnosti a soudržnosti podkladových materiálů (například pro řádné nadefinování kotevních systémů)
 • Akustická měření hluku a neprůzvučnosti
 • Hydrogeologické průzkumy
 • a další

Po teoreticko-administrativní stránce nabízíme zajištění:

 • Průkazu energetické náročnosti budovy
 • Energetického auditu
 • Statické výpočty a definování konstrukčních prvků
 • Stanovení opatření a provedení zvukového útlumu
 • Ekologické audity
 • Hydrogeologické posudky
 • Znalecké posudky (umělé i denní osvětlení)
 • Vyvážení a vyregulování otopných soustav
 • a další

Pro více podrobných a odborných informací, stejně tak, jako pro zjištění nebo ověření nezávazné ceny (zdarma), odvozené od sjednaného charakteru a rozsahu prací, nás kontaktujte buďto prostřednictvím „kontaktního formuláře“ nebo formou telefonátu některé osobě z našeho týmu  … viz „kontakty“.

Audity a znalecké posudky

GPS

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Navrátilova 668/12
Ostrava – Svinov, 721 00

IČ: 27810984
DIČ: CZ27810984

+420 596 630 651

Obchodní oddělení
Person

Jaromír Škrobánek
+420 733 609 214

Profi Produkt
Image